ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 101 - Τ.Κ. 10434 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 88 38 314/15
FAX: 210 88 38 316
EMAIL: [email protected]

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 132386501000