Ιατρικά βιογραφικά

1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Ειδικός Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη (πιστ.). Ειδίκευση στην Κλινική Διαβητολογία (Master) και εξειδίκευσ...